Cz En

Řepčice u Velkých Popovic - Dvouzkoušky

Přihlašování na tento závod už skončilo.

  1. Číslo závodu: 16224
  2. Datum: 18. 06. 2016
  3. Terén: tráva
  4. Uvnitř: Ne
  5. Třídy: Zkoušky agility
  6. Rozhodčí: Spolek, Zdeněk (CZ)
  7. Stránky: http://badafa.cz
  8. Zodpovědná osoba: Monika Svatošová
  9. GPS: 49.9075508333333, 14.6216208333333

Kontakt

Monika Svatošová 605 771244, kdo.zkoho@seznam.cz

Poznámka

závody budou měřeny ruční časomírou

místo konání : v areálu kynolog. cvičiště v Řepčicích u Velkých Popovic (49°54'27.183"N, 14°37'17.835"E po dálnici D1 směr Brno, sjezd Velké Popovice, z Popovic do Všedobrovic a pak už na Řepčice, v Řepčicích za druhým domem po zámkové dlažbě mezi dvěma dřevěnými ploty stále rovně až ke cvičišti)

program : 2x zkouška agility pro každou kategorii 8.00-8.30 prezence, veterinární přejímka kategorie A1

10.30-11 prezence A2

12.30-13.00 prezence A3

kapacita omezena na 60 startujících týmů (o pořadí přijmutí přihlášky rozhoduje datum připsání platby na účet)

podmínky : soutěžit se bude dle platného Soutěžního řádu KAČR. Stáří psa min.18 měsíců. Povinné očkování dle platného zákona. Dodržení zákona na ochranu zvířat proti týrání 246/1992Sb. Za škody způsobené psem odpovídá majitel. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, zranění nebo úhyn psa během akce, protest : po složení zálohy 700,- Kč

přihláška a startovné : přihlášky pouze přes systém KAČR !!! nutný předem vydaný výkonnostní průkaz (VP) !

člen KAČR 300,- Kč

druhý a každý další pes jednoho psovoda 250,- Kč

splatné pouze na účet : POZOR ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU !!! Fio 2800963728/2010 jako variabilní symbol platby za závod uveďte prosím číslo VP a do zprávy pro příjemce uveďte datum závodu za který platíte ve formátu DD-MM-RRRR + jméno psovoda (bez této podmínky není možné Vaši platbu identifikovat !!!)

vyhlášení a ceny : nebude probíhat vyhlášení vítězů, odměňovat pěknými cenami budeme týmy s čistě dokončeným parkúrem (chyby a odmítnutí) ihned po doběhu

další informace : na psy je nutné mít vlastní klec nebo kennelku či úvazový kolík na cvičišti není k dispozici pitná voda bez občerstvení v místě (pro zájemce bude k dispozici varná konev) venčení v přilehlém lese okolo cvičiště se vyskytují různá zvířata (kočky, koně, králíci, kráva…) prosíme o úklid případných exkrementů po Vašich psech parkování na plácku před vchodem na cvičiště

Výsledky

Druhý běh LA1 L A1 18. 06. 2016 Spolek, Zdeněk (CZ)
První běh LA1 L A1 18. 06. 2016 Spolek, Zdeněk (CZ)
Druhý běh LA2 L A2 18. 06. 2016 Spolek, Zdeněk (CZ)
První běh LA2 L A2 18. 06. 2016 Spolek, Zdeněk (CZ)
Druhý běh LA3 L A3 18. 06. 2016 Spolek, Zdeněk (CZ)
První běh LA3 L A3 18. 06. 2016 Spolek, Zdeněk (CZ)
Druhý běh MA1 M A1 18. 06. 2016 Spolek, Zdeněk (CZ)
První běh MA1 M A1 18. 06. 2016 Spolek, Zdeněk (CZ)
Druhý běh MA2 M A2 18. 06. 2016 Spolek, Zdeněk (CZ)
První běh MA2 M A2 18. 06. 2016 Spolek, Zdeněk (CZ)
Druhý běh MA3 M A3 18. 06. 2016 Spolek, Zdeněk (CZ)
První běh MA3 M A3 18. 06. 2016 Spolek, Zdeněk (CZ)
Druhý běh SA1 S A1 18. 06. 2016 Spolek, Zdeněk (CZ)
První běh SA1 S A1 18. 06. 2016 Spolek, Zdeněk (CZ)
Druhý běh SA2 S A2 18. 06. 2016 Spolek, Zdeněk (CZ)
První běh SA2 S A2 18. 06. 2016 Spolek, Zdeněk (CZ)
Druhý běh SA3 S A3 18. 06. 2016 Spolek, Zdeněk (CZ)
První běh SA3 S A3 18. 06. 2016 Spolek, Zdeněk (CZ)