Suchdol nad Odrou - Pohodové DVOJZKOUŠKY

Přihlašování na tento závod už skončilo.

  1. Číslo závodu: 20039
  2. Datum: 24. 05. 2020
  3. Terén: Tráva
  4. Uvnitř: Ne
  5. Třídy: Zkoušky agility
  6. Rozhodčí: Svobodová, Eva (CZ)
  7. Stránky: http://agilityudoli.wz.cz
  8. Propozice: http://agilityudoli.wz.cz/wp-content/uploads/2020/02/propozice-zkou%C5%A1ky-2020-1.pdf
  9. Zodpovědná osoba: Lenka Karasová
  10. GPS: 49.6557203, 17.9281634

Kontakt

PROGRAM: 7:30 – 8:00 hod prezence A3 Čas prezence A2 10:30h - 11:00h Čas prezence A1 12:30h - 13:00h Každá kategorie poběží 2 zkoušky. Závodit se bude zvlášť ve velikostních kategoriích XS, S, M, ML a L Počet startujících je omezen na 90 (bez rozlišení kategorií) STARTOVNÉ: 400,- Kč za 1. psa 350,- Kč za 2. a dalšího psa Pro nečleny KA ČR je startovné vyšší o 100,- Kč za každý tým PŘIHLÁŠKY, PLATBY: Přihlášky pouze přes systém KAČR : (K přihlášce prosím uveďte telefon, pokud ho nemáte uvedený již v systému) Číslo účtu pro platby startovného: 234070036/0300 Jako VS uveďte číslo Vaší přihlášky vygenerované systémem na kacr.info. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a zkoušky agility, v případě více psů uveďte např. Franta Jan+3 psi (v případě platby za více týmů prosím napište e-mail s rozpisem plateb). Přihlášky budou akceptovány až po zaplacení startovného. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 15.5. 2020 PODMÍNKY ÚČASTI: Stáří psa nad 18 měsíců, psi musí být klinicky zdraví, s platným očkovacím průkazem nebo Pet Pasem. Každý účastník je povinen řídit se zákonem na ochranu zvířat proti týrání a Soutěžním řádem KA ČR. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu, zranění nebo úhyn psa. PROTESTY A PODMÍNKY ÚČASTI: Z důvodu vyšší moci a při neúčasti propadá startovné ve prospěch pořadatele. Protest po složení nevratného poplatku 500,- Kč. Dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním fotodokumentace jak osobní tak skupinového charakteru dále také zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce.

Od 1.3.2004 platí dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb., v platném znění, zejména ve znění zákona č.77/2004 Sb. zákaz propagování týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů a to vše bez vrácení startovného. OBČERSTVENÍ, PARKOVÁNÍ: Občerstvení bude zajištěno, parkování na parkovišti areálu. KONTAKT: Lenka Karasová - mail agilityudoli@centrum.cz, Stránky: http://agilityudoli.wz.cz Tel.č. +420 776 344 446 - Číslo závodu: 20039 Těší se na Vás Agility klub Údolí

Poznámka

dvojzkoušky

Výsledky

II zkouška A1 L LA1 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)
I zkouška A1 L LA1 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)
II zkouška A2 L LA2 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)
I zkouška A2 L LA2 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)
II zkouška A3 L LA3 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)
I zkouška A3 L LA3 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)
II zkouška A1 M MA1 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)
I zkouška A1 M MA1 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)
II zkouška A2 M MA2 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)
I zkouška A2 M MA2 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)
II zkouška A3 M MA3 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)
I zkouška A3 M MA3 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)
II zkouška A1 ML MLA1 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)
I zkouška A1 ML MLA1 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)
II zkouška A2 ML MLA2 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)
I zkouška A2 ML MLA2 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)
II zkouška A3 ML MLA3 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)
I zkouška A3 ML MLA3 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)
II zkouška A1 S SA1 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)
I zkouška A1 S SA1 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)
II zkouška A2 S SA2 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)
I zkouška A2 S SA2 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)
II zkouška A3 S SA3 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)
I zkouška A3 S SA3 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)
II zkouška A1 XS XSA1 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)
I zkouška A1 XS XSA1 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)
II zkouška A2 XS XSA2 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)
I zkouška A2 XS XSA2 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)
II zkouška A3 XS XSA3 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)
I zkouška A3 XS XSA3 24. 05. 2020 Svobodová, Eva (CZ)